SciLifeLab
Browse
1/1
5 files

Den nationella Covid-19 dataportalen. Snabbare forskning genom datadelning under Covid-19 pandemin- Poster


Poster presented at State of the Art Covid conference https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/ arranged by the Swedish Medical Society Dec 15-16 2020.
The poster is describing the national Covid-19 Data Portal found at https://www.covid19dataportal.se/


The poster was presented at the State of the Art Covid conference https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/ arranged by the Swedish Medical Society Dec 15-16 2020 online. The poster was presented during the poster session on Dec 16th 2020.

The poster text is available in the pdf document Den nationella Covid-19 dataportalen. Snabbare forskning genom datadelning under Covid-19 pandemin txt .pdf
A picture of the poster is available in the document sls-umeacongress-covid19dataportal-2.pdf

The abstract for the poster is available below

Presented abstract

Den nationella Covid-19-dataportalen – Snabbare forskning genom datadelning under Covid-19 pandemin

Arnold Kochari, Katarina Öjefors Stark, Parul Tewatia, Per Kraulis, Linus Östberg, Phil Ewels, Hanna Kultima, & Johan Rung, SciLifeLab Data Centre,


Bakgrund Covid-19-pandemin har delvis förändrat forskningens förutsättningar. Den svenska Covid-19 dataportalen[1] är en nationell webbplats för data och datarelaterade tjänster riktad mot Covid-19-forskare i Sverige, utvecklad och bemannad av SciLifeLab på uppdrag av Vetenskapsrådet. Portalen utgör den svenska noden i ett brett Europeiskt nätverk för att stödja datadelning. Syftet är att stödja svensk Covid-19-forskning med en samlad källa till information och tjänster genom ett nationellt mandat.


Metod Publikationer och pre-prints (MedRxiv och BioRxiv) rörande Covid-19 har insamlats. Urvalskriteriet var minst en medförfattare vid svenskt lärosäte. Relevansbedömning och sammanställning av forskningsartiklar och tillgängliga forskningsdata har gjorts manuellt. Resultat och data är fritt tillgängliga på den svenska Covid-19-dataportalen, och all kod bakom portalen är fritt tillgänglig via GitHub.


Resultat Forskningsdata och result relaterade till Covid-19 från forskningsartiklar med medförfattare från svenska lärosäten presenteras i dataportalen och görs sökbara i en publikationsdatabas. Även pågående projekt finansierade av svenska anslagsgivare redovisas. Till dags dato[2] har 668 vetenskapliga artiklar med minst en medförfattare vid ett svenskt universitet publicerats. På portalen presenteras även svenska forskningsartiklar med tillhörande fritt tillgängliga forskningsdata (N=52) 2. Covid-19-dataportalen visualiserar även statistik från centra för PCR-baserade SARS-CoV-2-tester och antikroppstester. Portalen tillgängliggör även verktyg och tjänster för att stödja datadelningen kring Covid-19-forskning och har haft över 32,000 unika besökare under fem månaders drift.

Slutsats Redan nu, sex månader efter att de första forskningsprogrammen för Covid-19 startat i Sverige, ser vi att en stor mängd resultat och data gjorts öppet tillgängliga, och att datadelning är en viktig komponent i den internationella forskningen kring SARS-CoV-2-viruset.[1] https://covid19dataportal.se

[2] 2020-10-31History

Publisher

Uppsala University

Usage metrics

  Data Centre

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC