SciLifeLab
Browse
1/1
3 files

Förstudie “För effektivt och hållbart nyttjande av hälsodata genom integrering av DIGITAL-projekten i Sverige" - sammanställning av expertisområden

Version 3 2023-09-29, 14:18
Version 2 2023-09-29, 13:41
Version 1 2023-09-29, 12:03
online resource
posted on 2023-09-29, 14:18 authored by förstudiens projektdeltagare

Förstudien “För effektivt och hållbart nyttjande av hälsodata genom integrering av DIGITAL-projekten i Sverige” har utförts med stöd från Vinnova (Dnr 2022-03542). Denna rapport är framtagen som ett underlag för redovisning till finansiären samt vägledning vid planeringen och genomförandet av relevanta samarbeten framöver. Den innehåller sammanställning kring några gemensamma expertisområden, vissa riskanalyser, diskussion kring design av lösningar för datadelning och förslag på fortsatt arbete med hälsodata inför införandet av det europeiska hälsodataområdet EHDS.

Funding

"För effektivt och hållbart nyttjande av hälsodata genom integrering av DIGITAL-projekten i Sverige", Vinnova Dnr 2022-03542.

History

Publisher

SciLifeLab

Contact email

info@scilifelab.se